Sungastro
Koszyk
Koszyk: 0 szt. Suma: 0,00 zł
Kategorie
Wyszukiwanie
Szukana fraza:
Przedział cenowy:
do
Promocje
Zobacz wszystkie
Producenci
Informacje
Kontakt
Tel
61 670 30 61
GSM
660 121 111
Godziny działania sklepu
8-17
Kto jest online
Obecnie w sklepie jest

 online.
Regulamin
Regulamin sklepu internetowego

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady składania zamówień w ramach sklepu internetowego sungastro.pl, dokonywania płatności za zamówione towary, składania reklamacji, skorzystania przez konsumentów z prawa do odstąpienia od umowy i odpowiedzialności Sprzedającego.
2. Użyte w Regulaminie wyrażenia oznaczają:
a) Sprzedający – Henryk Osuch, prowadący działalność gospodarczą pod firmą „Merison Henryk Osuch” przy ul. Księcia Mieszka I 20C/47, 61-689 Poznań, posiadający numer NIP:672-183-88-54
b) Sklep - prowadzony przez Sprzedające sklep internetowy działający pod adresem: http://www.sungastro.pl, sprzedający towary za pośrednictwem sieci Internet;
c) Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej dokonująca zakupów w Sklepie;
d) Konto Klienta - baza zawierająca dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień, historię zamówień, preferencje klienta dotyczące wybranych funkcjonalności sklepu, dane dotyczące wpłat i nadpłat z tytułu zamówień;


§ 2
Składanie zamówień i rejestracja Klienta
1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów i usług za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o towarach i usługach Sklep zamieszcza na stronie sungasto.pl

2. Klientem Sklepu może być osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, prowadząca działalność gospodarczą, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.

3. Zamówienia można składać za pośrednictwem strony internetowej pod adresem sungastro.pl drogą telefoniczną oraz poprzez pocztę elektroniczną e-mail.

4. Przesyłając zamówienie w sposób opisany w punkcie 3 powyżej, Klient składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów lub usług ze Sprzedającym. Wysłane przez Sklep potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa w zdaniu poprzedającym.
3. 6. W przypadku braku zamówionego towaru przez Klienta na sklepie internetowym lub z innych przyczyn Sprzedający o okolicznościach poinformuje Klienta telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej e-mail o braku możliwości przyjęcia oferty Klienta.
7. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem, Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. Klient ma następujące możliwości:
a) częściowa realizacja - wybór przez Klienta tej możliwości powoduje przyjęcie oferty Klienta w części i zrealizowanie zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych towarów
b) anulowanie całości zamówienia - wybór przez Klienta tej możliwości powoduje odwołanie oferty złożonej przez Klienta

8. Wszystkie ceny znajdujące się na stronie sklepu internetowego sungastro.pl podane są w polskich złotych i zawierają 23% podatek VAT.
9. Cena podana przy każdym dostępnym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia.
10. Cena podana przy każdym dostępnym towarze nie zawiera kosztów Dostawy gdzie Klient będzie poinformowany przy wyborze danego sposobu Dostawy.
11. Całkowita cena towarów, kt??rych dotyczy składana przez Klienta oferta, zawarta jest na stronie internetowej sungastro.pl sklepu w momencie składania zamówienia przez Klienta.
12. Do każdego zamówienia Sprzedający wystawia paragon fiskalny lub fakturę VAT.
1314. Celem złożenia zamówienia w sklepie internetowym rejestracja Klienta nie jest konieczna.
15. W celu utworzenia "Konta Klienta", Klient obowiązany jest dokonać procedury rejestracji na stronie internetowej sklepu internetowego sungastro.pl
16. W celu rejestracji Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny na stronie internetowej sklepu internetowego oraz powinien wypełnić wszystkie pola formularza z wyjątkiem pól oznaczonych jako opcjonalne lub dodatkowe.
17. Informacje wpisane do formularza rejestracyjnego powinny zawierać dane zgodne z prawdą oraz dotyczyć wyłącznie Klienta.
18. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego Klient powinien zapoznać się z treścią regulaminu i potwierdzić fakt oznaczając odpowiednie pole.
19. Klient powinien wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym celem realizacji usług na podstawie umów zawartych zgodnie z regulaminem.
20. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich zmieniania, poprawiania oraz aktualizacji.
21. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego Klient dobrowolnie może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach promocyjnych, marketingowych. Zgoda taka może być cofnięta przez Klienta w dowolnym czasie.
22. Po poprawnym wypełnionym formularzu rejestracyjnego, Klient otrzymuje potwierdzenie rejestracji na adres poczty elektronicznej e-mail. W ten sposób następuje zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (umowy o prowadzenie "Konta Klienta"). Klient otrzymuje dane dostępowe do "Konta Klienta", w którym znajdować się będzie historia zamówień oraz może w nim dokonywać zmian podanych wcześniej podczas rejestracji.
§ 3
Płatność za złożone zamówienie
1. Klient może dokonać zapłaty za zamówiony towar poprzez:
- przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedającego, przy czym w takim przypadku wysyłka zamówionego towaru, co do którego Sprzedający przyjął ofertę Klienta, nastąpi w momencie wpłynięcia środków pieniężnych na rachunek bankowy Sprzedającego,
- gotówką za pobraniem przy czym w takim przypadku wysyłka zamówionego towaru, co do którego Sprzedający przyjął ofertę Klienta, nastąpi po zakończeniu całego procesu składania zamówienia przez Klienta w sklepie internetowym Sprzedającego,
- odbiór osobisty w siedzibie firmy Sprzedającego.
2. Klient nie może w sposób częściowy dokonywać zapłaty za zamówiony towar w sklepie internetowym Sprzedającego.

§ 4
Realizacja złożonych zamówień
1. Klient może modyfikować składane zamówienie do momentu otrzymania na adres poczty elektronicznej e-mail, potwierdzenia zamówienia,. Zmiana może też dotyczyć zakresu całości zamówienia, anulowania zamówienia lub jego części, zmiany adresu dostawy czy też danych ujętych na fakturze VAT.
2. W momencie dodania nowych towarów do istniejącego już zamówienia, które są w realizacji (jeszcze przed wysłaniem towarów) może wpłynąć na przedłużenie czasu realizacji zamówienia.
2. W przypadku rezygnacji Klienta z całości lub części zamówienia (jeśli dokonano wpłaty z góry) zwrot kwoty przez Sprzedającego nastąpi w ciągu 14 dni liczone od dnia dokonania modyfikacji przez Klienta.
3. Zamówione towary przez Klienta są dostarczane za pośrednictwem firmy wysyłkowej, zwanej dalej „Dostawcą”, na adres wskazany w formularzu zamówienia.
4. W momencie wysyłki towaru przez Sprzedającego, Klient zostanie powiadomiony telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej e-mail.
5. Klient powinien sprawdzić doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach określonego rodzaju w obecności pracownika Dostawcy.
6. W razie uszkodzenia czy też stwierdzenia ubytku przesyłki, Klient ma prawo wymagać od pracownika Dostawcy spisania stosownego protokołu.
7. Sprzedający do przesyłki i zgodnie z wolą Klienta dołączy paragon fiskalny lub fakturę VAT dotyczącą dostarczanych towarów.
8. W przypadku nie odebrania przez Klienta wcześniej zamówionych towarów i zwrotnego odesłania do sklepu internetowego, Sprzedający skontaktuje się z Klientem telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail celem ustalenia szczegółów z Klientem - terminu jak i kosztów dostawy.
§ 5
Reklamacje
1. Wszystkie towary będące w ofercie sklepu internetowego Sprzedającego sungastro.pl są fabrycznie nowe i objęte są gwarancją producenta lub rękojmią sprzedawcy.
2. Celem rozpatrzenia reklamacji, Klient powinien przesłać i dostarczyć reklamowany towar wraz z dowodem zakupu.
3. Reklamowany towar należy dostarczyć na adres Sprzedającego.
4. Sprzedający zwraca Klientowi koszty przesyłki w momencie ich udokumentowania, jeżeli reklamacja okaże się uzasadniona.
5. W ciągu 14 dni Sprzedający ustosunkuje się do zgłoszonej przez Klienta reklamacji oraz powiadomi o dalszej procedurze postępowania - telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail.
6. W przypadku uznania reklamacji na rzecz Klienta, Sprzedający:
- naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany towar na nowy, przy czym, z zastrzeżeniem przepisów powszechnie obowiązującego prawa, wybór sposobu usunięcia stwierdzonej wady należy do Sprzedającego;
- jeśli wymiana lub naprawa nie są technicznie możliwe Sprzedający zwróci pełną wartość zamówionego towaru w ciągu 14 dni.
7. W przypadku towaru, który objęty jest gwarancją producenta, Klient może reklamować towar wynikający z uprawnień gwarancji danego producenta.
8. Sprzedający odpowiada za niezgodność towaru z umową zawartą z Klientem, będącym konsumentem, które zostało stwierdzone przez Klienta przed upływem 2 lat od momentu dostawy towaru. Klient w takim przypadku zobowiązany jest do powiadomienia Sprzedającego o stwierdzonej niezgodności z zawartą umową w ciągu 2 miesięcy od dnia wykrycia niezgodności.

§ 6
Rezygnacja z zamówienia i zwrot należności pieniężnych

1. W przypadku gdy zamówiony towar nie został jeszcze wysłany przez Sprzedającego, Klient może zrezygnować z całości lub części zamówienia o czym powiadomi Sprzedającego za pomocą poczty elektronicznej e-mail lub telefonicznie.
2. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2002 roku o ochronie praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny' (Dz.U. z 2000 r. Nr 22 poz.271) Klient, będący konsumentem ma prawo do rezygnacji z zakupu dokonanego w sklepie sungastro.pl bez podania przyczyny w terminie 10 dni od dnia otrzymania przesyłki.
3. W momencie rezygnacji z zakupu, odstąpienia od umowy sprzedaży uważa się ją jako niezawartą a Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru w terminie 14 dni.
4. Zwracany towar winien być zwrócony w stanie niepogorszonym i wysłany na adres Sprzedającego.
5. W przypadku rezygnacji z zamówienia przez Klienta i zapłaconego z góry przed wysyłką, Sprzedający dokona zwrotu należności pieniężnych w terminie 14 dni.
6. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji na rzecz Klienta, Sprzedający dokona zwrotu należności pieniężnych w terminie 14 dni.
7. W przypadku dokonania przez Klienta zapłaty za towar "z góry", Sprzedający dokonuje zwrotu należności pieniężnych na rachunek bankowy Klienta natomiast w przypadku zapłaty za towar "za pobraniem" lub przy "odbiorze osobistym", Sprzedający dokonuje zwrotu należności pieniężnych na rachunek bankowy Klienta lub przekazem pocztowym po wcześniejszym ustaleniu z Klientem telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail.
8. W przypadku dokonywania zwrotu należności pieniężnych na konto bankowe Klienta gdzie po uprzednim kontakcie z Klientem nie przekaże Sprzedającemu wymaganych danych do zrealizowania przelewu bankowego lub są one błędne, Sprzedawca wówczas nie ponosi odpowiedzialności za brak czy opóźnienie zwrotu.
§ 7
Odpowiedzialność Sprzedającego
1. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności i jest uprawniony do przerw w funkcjonowaniu sklepu internetowego pod adresem sungastro.pl świadczących usługi drogą elektroniczną z powodu modyfikacji, modernizacji, rozbudowy czy też konserwacji okresowych urządzeń informatycznych.
2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług świadczonych drogą elektroniczną jeśli to spowodowane było działaniem osób trzecich takich jak: operatorzy telekomunikacyjni, serwerownie czy też dostawcy łączy internetowych i energetycznych.
3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia czy przerwy w korzystaniu ze sklepu internetowego z przyczyn Klienta w przypadkach, gdy nastąpiło udostępnienie osobą trzecim a w szczególności danych "login czy też hasło" do "Konta Klienta" w sklepie internetowym.
4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku działań lub zaniechań Klienta, w szczególności przez korzystanie ze sklepu internetowego niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa i regulaminem sklepu.
5. W przypadku, gdy Klient jest przedsiębiorcą odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu niewykonania lub nienależytego umowy zawartej z Klientem ogranicza się jedynie do szkód rzeczywistych, powstałych w wyniku umyślnego działania Sprzedającego.
6. Wszystkie zamówienia przyjęte do realizacji przez Sprzedającego przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta.
§ 8
Dane osobowe i pliki "Cookies"

1. Administratorem danych osobowych przekazanych dobrowolnie przez Klienta w ramach złożenia zamówienia przez Klienta i świadczenia usług drogą elektroniczną jest Sprzedający.

2. Sprzedający ogranicza wykorzystanie i zbieranie informacji o Kliencie tylko do niezbędnego minimum wymaganego do realizacji zamówienia Klienta. Zbierane są informacje o Klientach, takie jak adresy poczty elektronicznej lub dane osobowo-adresowe. Informacje te nie są udostępniane osobom trzecim i służą realizacji zobowiązań wobec Klientów, obejmujących m.in. dostarczanie zamówionych towarów, rozliczanie transakcji i ewentualne subskrybowanie wiadomości (np. wysyłanie informacji o ofercie Sprzedającego oraz materiałów promocyjnych) a także wykorzystywane są na potrzeby polepszania jakości usług świadczonych na rzecz Klienta.

3. Mając na celu ochronę danych osobowych Klientów przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją strona sklepu internetowego zaopatrzona jest w środki bezpieczeństwa, określone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. 2004 Nr 100, poz. 1024). Sprzedający zobowiązany jest chronić wszelkie informacje ujawnione przez Klientów zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności.

4. Sprzedający przetwarza dane osobowe jako administrator systemu informatycznego. Każdy z Klientów dysponuje prawem wglądu do swoich danych, poprawiania, żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz prawem sprzeciwu, który należy zgłosić do siedziby Sprzedawcy.

5. Sprzedający nie przekazuje, nie sprzedaje, nie udostępnia zgromadzonych danych osobowych Klientów innym osobom czy też instytucjom z wyjątkiem zgody Klienta zgodnie z obowiązującym prawem lub na wniosek sądu, prokuratury, policji i innych uprawnionych do tego organów.

§ 9
Postanowienia końcowe
1. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie sklepu internetowego Sprzedawcy pod adresem sungastro.pl
2. Regulamin może ulec zmianie. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie wiadomości o zmianie Regulaminu przez Sprzedającego na stronie głównej sklepu internetowego. Klienci posiadający "Konto Klienta" zostaną również powiadomieni przez Sprzedającego za pomocą wiadomości e-mail na adres poczty Klienta, podanego przez niego wcześniej w formularzu rejestracyjnym.
3. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzeda??y, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygnięciem wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 
Powrót
16 luty 2019
816605 wywołań od 22 styczeń 2013
Oprogramowanie i wykonanie © INSTORE